"Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", SIA, Valmieras nodaļa

Jumaras 195, Valmiera, LV-4201

64281369